"insanlar kötü bir şey yoksa hiçbir zaman "konuşmamız lazım" demezler." -friends